Pleegzorg

Pleegzorg is er voor kinderen die tijdelijk door omstandigheden niet thuis kunnen wonen. Ze verblijven dan voor korte of langere tijd in een pleeggezin. Vaak zijn dat mensen uit hun directe omgeving, bijvoorbeeld familie, vrienden of bekenden van school of sportclub. Pas als dat niet lukt, wordt gezocht naar een plekje in een 'vreemd' gezin.

Doel en beoogd resultaat

Doelstelling is dat het kind tijdelijk in een veilige en stabiele omgeving wordt opgevoed. In een zo natuurlijk mogelijke gezinssituatie, waardoor het de kans krijgt om zich optimaal te ontwikkelen. Het is wenselijk dat de kinderen of de jongeren, waar mogelijk, contact blijven houden met de biologische ouders.

Werkwijze

Eerst wordt gekeken of de problemen thuis opgelost kunnen worden. Anders is pleegzorg het beste alternatief, omdat deze vorm van opvang het dichtst bij een natuurlijke gezinssituatie komt. Er wordt altijd eerst gezocht naar opvangmogelijkheden bij de familie of in het eigen netwerk. De relatie met de eigen ouders blijft voor een kind altijd voorop staan.

"Het mooiste wat je een kind kan geven is een thuis"