"It takes a village to raise a child."

Bij Vigere omarmen we deze visie helemaal! In het hele opvoedproces zijn we een onderdeel. Als organisatie zetten we het kind voorop, het gezin en de omgeving spelen daarin een centrale rol.

Dat betekent dat we er alles aan doen om het de gezinnen zo prettig mogelijk te maken en dat de kinderen de beste versie van zichzelf kunnen zijn.

  1 [Lat. vigere = krachtig zijn] gelden, van kracht zijn

Vigere is Latijns en betekent “krachtig zijn” en gelden. We zetten alles op alles om het kind zoveel mogelijk in diens kracht te zetten en op te laten groeien. Dit betekent dat we maatwerk leveren voor een kansrijke toekomst zodat het kind de beste versie van zichzelf kan zijn.

Recht op een gezin

Ieder kind heeft het recht om in een gezin op te groeien. Dit is overeengekomen in het Verdrag inzake de Rechten van het Kind.

Als een kind helaas niet in het eigen gezin kan opgroeien, heeft het recht op een vervangend gezin. Vigere levert daarin maatwerk door te zoeken naar een gezin dat zo goed mogelijk bij het kind past.

Wanneer er eenmaal een plek in een gezin is gevonden, krijgt het gezin ondersteuning op maat van onze deskundige hulpverleners. Zo gewoon mogelijk als kan, specialistisch waar nodig. 

Kind voorop.  

Als kleine en specialistische organisatie staat bij ons het kind voorop. We zijn er erg trots op dat we onszelf de grootste aanbieder van Pleeg- en Gezinshuiszorg mogen noemen in West-Brabant, Zeeland en Zuid-Holland-Zuid.

Blijven leren

Bij Vigere staat alles in het teken van ontwikkeling. Dit betekent dat we dat als organisatie ook moeten blijven doen. Met trainingen voor onze personeelsleden, gezinshuizen en pleeggezinnen zorgen we ervoor dat we ook als organisatie de mooiste versie van onszelf kunnen zijn. 

Bovendien vragen de omstandigheden in de jeugdzorg flexibiliteit om te kunnen reageren op de constante veranderingen. Over deze veranderingen kunnen we uit ervaring meepraten.

In 2020 heeft Vigere de pleeg- en gezinshuiszorg van een voormalig jeugdzorgaanbieder overgenomen. Het belangrijkste hierin was dat de zorg voor de kinderen bleef doorgaan, met dezelfde gezichten en in een vertrouwde omgeving. 

We zijn er erg trots op dat we dit samen met de pleeggezinnen en gezinshuizen hebben kunnen waarmaken. Voor ons betekende dit dat we tegelijkertijd moesten werken, leren en veranderen. Blijven leren dus!

 

Bestuur

Het bestuur van Vigere bestaat uit Monique Groffen. Hieronder stelt ze zich voor. 

Na mijn studie tot maatschappelijk werker heb ik jarenlang gewerkt bij Bureau Jeugdzorg. Eerst in de uitvoering en later in verschillende managementfuncties. Eind 2014 ben ik gestart als kwartiermaker van SPRING Jeugdprofessionals en later ben ik werkzaam geweest als manager. Ik heb de organisatie in samenwerking met een aantal collega’s mogen opbouwen tot wat het nu is. In januari 2023 heb ik de overstap gemaakt naar de koepelorganisatie van SPRING, genaamd Netwerk Maatschappelijke Ontwikkeling (NMO). Hier valt ook MEE West-Brabant onder. Ik heb hier gewerkt als Programmadirecteur. 

In de uitvoering was ik altijd erg blij als er een pleeggezin of gezinshuis beschikbaar was wanneer ik een jeugdige uit huis moest plaatsen. Ik gunde de jeugdigen een zo thuis mogelijk gevoel. Ik ben daarom trots dat ik nu vanuit mijn rol als bestuurder hier een rol van betekenis in mag spelen. Mijn ervaring in de jeugdzorg en mijn door de jaren heen zorgvuldig opgebouwde netwerk neem ik hierin mee.