Hoe kunnen we je helpen?

Er is sprake van een nieuwe crisissituatie

Er is sprake van een nieuwe crisisplaatsing als het kind nog geen zorg via Vigere Jeugdzorg ontvangt. In dat geval neemt u contact op met het pleegzorg crisisteam.

In het geval de jeugdige al zorg via Vigere Jeugdzorg ontvangt, neemt u contact op met de betrokken pleegzorgbegeleider. 

Welke vormen van zorg biedt Vigere?

Pleegzorg is het (tijdelijk) zorgen voor een kind dat niet bij diens ouders kan wonen, omdat het opgroeien of opvoeden daar niet goed gaat. Ben je benieuwd welke vorm van pleegzorg het meest geschikt is in een casus? Hieronder staan de verschillende vormen van pleegzorg beschreven.

Tijdens een pleegzorgtraject kan het soms voorkomen dat er extra maatwerk nodig is. Hiervoor heeft Vigere aanvullende specialistische zorg beschikbaar.

Denk hierbij onder andere aan STO, Triple-P, Sherborne samenspel en Ouder Rol Differentiatie. Omdat deze zorg altijd aanvullend is op een regulier pleegzorgtraject, kunt u dit het beste in overleg met Vigere regelen.

Kijk voor alle vormen van aanvullende zorg op deze pagina.

Wanneer een situatie dusdanig uit de hand loopt, kan het mogelijk zijn dat een kind onmiddelijk uit huis geplaatst moet worden. In dat geval gaat het kind naar een crisispleeggezin.

Belangrijk in deze vorm van pleegzorg is dat er meteen een veilige plek voor het kind gevonden kan worden. Flexibiliteit vanuit het pleeggezin is belangrijk, omdat het kind op dezelfde dag er terecht moet kunnen. Het kind blijft zolang als nodig is, wanneer dit langer is dan zes weken spreken we van kortdurende pleegzorg. 

Pleegzorg hoeft niet altijd 24u per dag, 7 dagen in de week plaats te vinden. Zo kan er bijvoorbeeld voor gekozen worden om in de weekenden, vakanties of doordeweekse dagen voor een pleegkind te zorgen.

Deze vorm noemen we deeltijdpleegzorg. In overleg met de pleegzorgbegeleider en ouder(s) worden de momenten dat het pleegkind bij het pleeggezin is afgestemd. 

Wanneer een kind meer specialistische zorg nodig heeft, kan een plaatsing in een gezinshuis een goede optie zijn.

Plaatsing gaat in dat geval via de specialisten van gezinshuiszorg. Via aanmeldingen@vigere.nl kom je in contact met hen. 

In deze periode wordt er bekeken of het kind terug kan keren naar de ouders of dat een plaatsing in een pleeggezin voor langere tijd nodig is. Het streven is om binnen een jaar duidelijkheid te hebben voor het kind, ouders en betrokkenen.

Bij langdurige pleegzorg is duidelijk dat het kind voor langere tijd niet bij de eigen ouders kan wonen. Het pleeggezin biedt voor dit kind dan een stabiele gezinssituatie.

Ik zoek een plek voor een jeugdige in een:

Bestandspleeggezin

Kinderen die (tijdelijk) niet bij hun ouders kunnen wonen hebben het recht om in een stabiele en veilige gezinssituatie op te groeien. Wanneer dit niet binnen het eigen netwerk gevonden kan worden, wordt er gezocht naar een pleeggezin in het bestand van Vigere Jeugdzorg.

Heb je hier een vraag over of ben je op zoek naar een plek voor een kind? Neem dan contact met de matchers op via de telefoon of mail.

De matchers zijn bereikbaar van maandag tot en met donderdag tussen 09:00 en 12:30. Buiten deze tijden verzoeken we je om te mailen. De aanvraag wordt dan de eerstvolgende werkdag opgepakt.

Netwerkpleeggezin

Binnen netwerkpleegzorg komt het kind in een bekende en vertrouwde omgeving terecht. Denk hierbij aan familie, vrienden of kennissen.

Vanwege de vertrouwde omgeving en het streven om jeugdigen zo dicht bij huis als mogelijk op te laten groeien, heeft netwerkpleegzorg de voorkeur.

Via onderstaande link opent u de pagina om de spullen aan te leveren ter voorbereiding op een netwerkplaatsing. 

Aanleveren documenten netwerkplaatsing