Netwerkpleegzorg

Wanneer het kind in een bekende en vertrouwde omgeving terecht komt spreken we van netwerkpleegzorg. Denk hierbij aan familie, vrienden of kennissen. Meer informatie over netwerkpleegzorg kunt u vinden op pleegzorg.nl

Pleegouder word je niet zomaar, hier gaat een uitgebreide screening aan vooraf. De netwerkpleeggezinnen doorlopen een andere screeningsprocedure dan de bestandspleeggezinnen. Omdat er sprake is van een bekende plek voor het kind en het kind er in de meeste gevallen al woont wordt er een aangepast traject doorlopen, dit noemen we het netwerkonderzoek.

Om het u als verwijzer makkelijk te maken, hebben we hieronder een overzicht staan. Hierin zie je welke documenten er nodig zijn voor een aanvraag.

Bij deze vorm woont het pleegkind al in een beoogd pleeggezin. Dit wordt ook wel de startmodule genoemd. Voor een vlotte verwerking van de aanvraag hebben we verschillende documenten nodig.

Welke documenten zijn nodig om uw aanvraag in behandeling te nemen? 

 1. Een geldige verwijzing zoals een gezinsplan, beschikking of bepaling jeugdhulp.

 2. Een risicotaxatieformulier

 3. Een pleegoudergegevensformulier

 4. Een oudergegevensformulier

 5. Aanvullende documenten ter ondersteuning van de aanvraag. Denk hierbij aan een plan van aanpak, evaluatieplan (raads)rapportage en/of aanvullend onderzoek.

Bij deze vorm woont het kind er nog niet maar heeft u een gezin op het oog. Middels de inzet van het netwerkonderzoek moet blijken of het kind er ook daadwerkelijk kan gaan wonen. Voor een vlotte verwerking van de aanvraag hebben we verschillende documenten nodig.

Welke documenten zijn nodig om uw aanvraag in behandeling te nemen? 

 1. Een geldig gezinsplan, beschikking of bepaling.
 2. Een pleegoudergegevensformulier
 3. Een oudergegevensformulier
 4. Aanvullende documenten ter ondersteuning van de aanvraag. Denk hierbij aan een plan van aanpak, evaluatieplan, (raads)rapportage en/of aanvullend onderzoek.


Let op! Een risicotaxatieformulier is niet vereist voor een enkelvoudig netwerkonderzoek. Echter maakt het de verwerking van de aanvraag wel een stuk makkelijker voor ons. We stellen het zeer op prijs als u deze mee zou willen sturen. 

Wanneer een kind (tijdelijk) niet meer thuis kan wonen wordt gezocht naar een andere woonsituatie. De netwerkverkenning wordt ingezet om een gezin in de directe omgeving van het kind te vinden. Denk hierbij aan mogelijkheden als familie, vrienden, kennisen van school, verenigingsleven of geloofsgemeenschap.

Welke documenten zijn nodig om uw aanvraag in behandeling te nemen? 

 1. Een geldige verwijzing zoals een gezinsplan, beschikking of bepaling jeugdhulp.

 2. Een oudergegevensformulier

 3. Aanvullende documenten ter ondersteuning van de aanvraag. Denk hierbij aan een plan van aanpak, evaluatieplan, (raads)rapportage en/of aanvullend onderzoek.

Als u alle documenten in uw bezit heeft, verzoeken wij u vriendelijk om deze beveiligd te mailen Vigere Jeugdzorg. Dit kunt u doen via Zivver. Door op deze link te klikken, kunt u een beveiligde conversatie starten met Vigere Jeugdzorg. Het emailadres voor de aanmeldingen is aanmeldingen@vigere.nl