Informatie voor jeugdigen

Woon je in een pleeggezin, gezinshuis of wil je meer weten over pleegzorg? Op deze pagina staan de meestgestelde vragen door jeugdigen aan Vigere Jeugdzorg.

Mocht je vraag er niet tussen staan, kun je deze ook altijd stellen aan de jongerenraad van Vigere Jeugdzorg, Sterk Samen.

Informatie voor ouders

Ben je een ouder en heb je vragen over pleeg- of gezinshuiszorg? Op deze pagina vind je alle informatie over je rechten, plichten en wat we willen bereiken met een goede samenwerking tussen jou, de pleegouders en de begeleider van Vigere Jeugdzorg.