Aanvullende zorg

Tijdens een pleegzorgtraject kan het soms voorkomen dat er extra maatwerk nodig is. Hiervoor heeft Vigere aanvullende specialistische zorg beschikbaar. Omdat deze zorg altijd aanvullend is op een regulier pleegzorgtraject, kunt u dit het beste in overleg met Vigere regelen.

Neem hiervoor contact op met het aanmeldteam van Vigere. 

Tel. 085 1303 952
E-mail: aanmeldingen@vigere.nl

Hieronder kunt u meer uitleg vinden over de verschillende soorten aanvullende zorg die Vigere biedt.

Sherborne Samenspel is een lichaamsgerichte ‘speel’- methode en richt zich op het vergroten van het lichaamsbesef en het zelfvertrouwen bij kinderen. Tijdens de sessies spelen kind en opvoeder met elkaar door middel van bewegingspelvormen die zijn gericht op het maken van contact met elkaar.

Voor meer informatie over Sherborne Samenspel, kijkt u op deze pagina.

Kinderen in pleeg- en gezinshuiszorg hebben ingrijpende gebeurtenissen meegemaakt, die grote gevolgen kunnen hebben voor de ontwikkeling van een kind. Als opvoeder(s) kun je voor flinke uitdagingen komen te staan.

STO is een systeembehandeling voor gezinnen met jeugdigen van ± 4 t/m 16 jaar, waarbij opvoeders actief ondersteund worden bij het traumasensitief opvoeden. De focus ligt op het nog beter begrijpen van het gedrag en het versterken van de relatie.

Voor meer informatie en hoe je kunt aanmelden, kijk op deze pagina.

Bij Triple P staat positief opvoeden centraal. De naam komt uit het Engels en staat voor Positive Parenting Program. Tijdens het traject leer je om positief te reageren en als ouder een positieve opvoedstijl aan te nemen. 

Voor meer informatie over Triple-P kunt u het beste mailen met pleegzorg@vigere.nl