Crisisdienst voor gezinshuizen

Heeft u een crisis buiten kantooruren of op feestdagen? Dan is er een bereikbaarheidsdienst (BBD) werkzaam, in andere gevallen belt u met uw vast contactpersoon.

De BBD gaat uit van ondersteuning op afstand.  Het doel van de BBD is ondersteuning bieden aan gezinshuisouders in crisissituaties, om zo tot een werkbare situatie te komen tot het moment dat de eigen gedragswetenschapper weer kan meedenken.

Vigere Jeugdzorg verwacht van gezinshuisouders dat zij bij niet spoedeisende vragen eventueel een collega gezinshuis consulteren en/of wachten tot de volgende werkdag.

Wat mag ik van Vigere verwachten?

Vigere Jeugdzorg verenigt en ondersteunt zowel de zakelijke als inhoudelijke kant van gezinshuizen die jeugdigen professionele gezinsvervangende zorg kunnen bieden.

Steeds meer gemeenten zien graag dat gezinshuizen zich aansluiten bij een overkoepelende organisatie. Vigere Jeugdzorg regelt het berichtenverkeer met diverse gecontracteerde gemeenten of regelt de financiering via een maatwerk overeenkomst.

Voor meer informatie over de visie van Vigere Jeugdzorg op gezinshuiszorg, kunt u het visiedocument opvragen per mail.

Aanvraag zorg in uw regio

Per regio is de aanvraag van de zorg anders georganiseerd. Dit betekent dat u moet kijken welk woonplaatsbeginsel een kind in uw gezinshuis heeft. Hieronder staan een aantal regio’s waarmee Vigere Jeugdzorg een contract heeft en hebben we voor u alle verschillen per regio op een rijtje gezet. Staat uw regio er niet bij? Neem dan contact op met Vigere Jeugdzorg.

Indien er een kind met woonplaatsbeginsel West Brabant West in uw gezinshuis woont, is de arrangementssystematiek van toepassing. Dit betekent dat je bij plaasting een woonzorg licht of zwaar aanvraagt.

Op deze pagina van de Jeugdhulp West Brabant West staan alle benodigde documenten welke u dient in te vullen. Het indienen van het arrangement gaat via Vigere Jeugdzorg, u kunt het document volledig ingevuld sturen naar zorgadministratie@vigere.nl

Let op! De arrangementen dienen ondertekend te worden door alle gezaghebbenden en het kind, indien deze ouder is dan twaalf jaar. Zorg er ook voor dat u tijdig begint met de jaarlijkse verlenging van het arrangement. 

Indien er een kind met woonplaatsbeginsel West Brabant Oost in uw gezinshuis woont, heeft u te maken met regio West Brabant Oost. Deze regio werkt met een beschikking of bepaling met de code 44A08, hiermee kan het kind in uw gezinshuis verblijven. Indien nodig, kunt u na evaluatie op de doelen een verlenging aanvragen. Dit gaat op dezelfde manier als de eerste aanvraag.

Valt het woonplaatsbeginsel van het kind in uw gezinshuis in Zeeland? Ben dan op de hoogte van de verschillende percelen/tarieven in Zeeland. Meer informatie vindt u hierover op de website van Inkoop Jeugdhulp Zeeland. Indien nodig, kunt u na evaluatie op de doelen een verlenging aanvragen. Dit dient tijdig te gebeuren.

Valt het woonplaatsbeginsel van het kind in uw gezinshuis in Zuid-Holland-Zuid? Schakel dan met de zorgbemiddelaar van Vigere. Deze regio kent namelijk een productieplafond. U kunt de zorgbemiddelaar bereiken via aanmeldingen@vigere.nl