Sherborne Samenspel

Wat is Sherborne Samenspel?

Sherborne Samenspel is een lichaamsgerichte ‘speel’- methode en richt zich op het vergroten van het lichaamsbesef en het zelfvertrouwen bij kinderen. Tijdens de sessies spelen kind en opvoeder met elkaar door middel van bewegingspelvormen die zijn gericht op het maken van contact met elkaar.

De spelvormen zijn gericht op het opdoen van  succeservaringen, positiviteit, creativiteit en het samen plezier maken. Dit gebeurt door gerichte bewegingsspelvormen aan te bieden waarbij er verbinding tussen de fysieke, emotionele en sociale ontwikkeling gemaakt wordt.
Er is heel veel te zien in de lichaamstaal van een kind. Sherborne Samenspel zet in op deze lichaamstaal en ondersteund de opvoeder in het aanbieden van een lichaamstaal die past bij de ontwikkeling van het kind. Het is belangrijk dat het kind plezier beleefd samen met zijn opvoeder tijdens de sessies, waardoor er ontspanning en vertrouwen ontstaat.

Sherborne samenspel gaat uit van de hechtingstheorie en zet in op de eerste bouwstenen van de hechting, waarbij positieve ervaringen kunnen worden opgedaan en groei in de verstoorde hechtingsontwikkeling mogelijk is.

Werkwijze

Een Sherborne Samenspel sessie is met de opvoeders, het kind en de Sherborne Samenspel begeleider. Alle speelsessies worden opgenomen middels video opnamen. Deze worden later met de opvoeders teruggekeken en besproken. De speelsessies en “terugkijk” sessies worden met elkaar afgewisseld, dit is maatwerk. Door het terugkijken van de speelsessies leert de opvoeder de lichaamstaal van het kind te verstaan en hier sensitief en responsief op te reageren. De terugkijkmomenten worden aangevuld met psycho-educatie over hechting en trauma. Het is de bedoeling is dat de opvoeder dit gaat integreren in het dagelijkse leven.

Een speelsessie duurt gemiddeld 45 tot 60 minuten. Een terugkijksessie met opvoeders duurt gemiddeld 60 minuten.

De inzet van Sherborne Samenspel begeleiding is tijdelijk en wordt met de betrokkenen geëvalueerd op de gestelde doelen. Afhankelijk van de hulpvraag en  de ontwikkeling kan een traject 3 maanden tot een jaar duren.

Doelgroep

Sherborne Samenspel is breed inzetbaar voor kinderen met een gebrek aan  basisvertrouwen. Het kan zowel preventief als  curatief ingezet worden en is geschikt voor kinderen in alle leeftijden.

Voorbeelden van wanneer je kunt denken aan de inzet van Sherborne Samenspel binnen pleegzorg:

Het kind…

 • Is erg bepalend of laat claimend gedrag zien

 • Laat overdreven sociaal wenselijk gedrag zien

 • Is onzeker en durft geen keuzes te maken

 • Is fysiek onhandig of onrustig

 • Heeft weinig lichaamsbewustzijn

 • Lijkt heel neutraal in emoties, laat gevoelens niet binnen komen

 • Is snel overprikkeld

Als opvoeder heb je het gevoel dat je….

 • Geen grip hebt of niet door kan dringen

 • In een negatieve spiraal zit

 • Meer verbinding wil voelen met je pleegkind door inzet van contact en plezier

 • Meer handvatten kunt gebruiken om je pleegkind te helpen ontladen/ ontprikkelen

Doelen Sherborne Samenspel

Middels het inzetten van bewegingsvormen, ondersteunt door spel en video opnames worden aan opvoeders handvatten aangereikt om: 

 • Het lichaamsbewustzijn en bewegingsmogelijkheden van het kind te vergroten wat het zelfvertrouwen van het kind bevordert.
 • De relatie tussen opvoeder en kind te versterken.

Locatie – kosten – aanmelden

De locatie is bij het pleeggezin thuis en de kosten worden middels een beschikking vanuit de gemeente gefinancierd.

Overleg met je pleegzorgbegeleider of Sherborne Samenspel een traject is wat bij jullie situatie past. Wanneer dit zo is, stemt de pleegzorgbegeleider hierover af met een gedragswetenschapper en na akkoord wordt er een beschikking/bepaling bij de gemeente aangevraagd.

Informatie downloaden

Wilt u deze informatie downloaden, klik dan op deze link.