Pleegouder worden

Pleegouder worden is een zorgvuldig besluit. Je gaat voor een kind van een ander zorgen voor korte of langere tijd. Heb jij het in je en voldoe je aan de onderstaande voorwaarden, vraag dan hier een informatiepakket aan.

Ben je na het bezoeken van een informatiebijeenkomst overtuigd dat je pleegouder wil worden? Meld je dan hier aan. Je bent van harte welkom.

Pleegouder worden

Zorgen voor een kind van een ander noem je bestandpleegzorg. Zorgen voor een kind uit je naaste omgeving zoals familie of bekenden noem je netwerkpleegzorg.

Het stappenplan

1

Informatiepakket aanvragen

Vraag een informatiepakket aan bij Vigere.

Informatiepakket aanvragen
2

Bezoek een informatieavond

Wij organiseren meerdere keren per jaar een informatieavond. Kijk in de agenda voor de data.

Ben je na het bezoeken van een informatie overtuigd dat je pleegouder wil worden?

Aanmelden als Pleegouder
3

Aanvraag ‘Verklaring van Geen Bezwaar’

‘Verklaring van Geen Bezwaar’ wordt aangevraagd bij de Raad voor de Kinderbescherming. De Wet op de jeugdhulpverlening stelt dat mensen die zich in het verleden schuldig hebben gemaakt aan een geweld- of zedendelict geen pleegouder mogen worden. Het aanvraagformulier ontvang je bij het intake gesprek.

4

Intake gesprek

Na de aanmelding neemt een medewerker van pleegzorg contact met je op voor een intake gesprek.

5

Trainingsprogramma STAP

Volg het programma STAP (Selectie Training Aspirant Pleegouders). De STAP-training is een cursus ter voorbereiding op het pleegouderschap. Het programma bestaat uit zes bijeenkomsten waarin verschillende thema’s aan bod komen:

1. Openheid en duidelijkheid in het contact

2. Samenwerken als team en het delen van ouderschap

3. Kinderen helpen een positieve kijk op zichzelf te ontwikkelen

4. Kinderen helpen hun gedrag te veranderen zonder hen pijn te doen

5. Het inschatten van de uitwerking die het pleegouderschap op de eigen situatie heeft

6. Veiligheid: pleegouders bieden een pleegkind een veilige leefomgeving

Na de STAP-training wordt duidelijk welke vorm van pleegzorg je het meeste aanspreekt. Vigere beoordeelt vanuit haar verantwoordelijkheid voor pleegkinderen, of je een geschikte pleegouder bent. De trainers komen ook op huisbezoek en aan het einde van de voorbereiding is er een afrondingsgesprek. Als zowel jij als Vigere van mening zijn dat pleegzorg bij je past, wordt je pleegouder.

6

Wachten op de match

Nu is het wachten op de juiste match! Dit kan soms kort, maar ook wel eens lang duren. De matcher houdt je op de hoogte mocht een plaatsing langer op zich laten wachten. Waar het om gaat is dat Vigere zoekt naar een plek die het beste aansluit bij de situatie en de wensen van het pleegkind en zijn/haar ouders, en het beste past in je gezin.

7

Scholing

Na plaatsing van een pleegkind volgen de pleegouders, die kortdurende of langdurige pleegzorg bieden, een aanvullend trainingsprogramma.

Begeleiding

Natuurlijk sta je er niet alleen voor als een pleegkind in jouw gezin komt wonen. Vigere geeft advies en ondersteuning. Elk pleeggezin wordt begeleid door een pleegzorgbegeleider. Die bezoekt het pleeggezin regelmatig en onderhoudt ook contact met de biologische ouders.

Hoe word je netwerkpleegouder - stappenplan

In het algemeen is de voorbereiding en selectie van netwerkpleegouders een individueel traject met huisbezoeken en een afstemmingsgesprek met alle betrokkenen (pleegouders, ouders, netwerkonderzoeker en kind). De criteria die worden gehanteerd zijn gelijk, maar bij netwerkpleegzorg is er meer aandacht voor de concrete situatie. Een netwerkpleeggezin betekent niet automatisch dat het pleeggezin ook bestandspleegkinderen mag verzorgen en opvoeden. Hiervoor wordt een voorbereidingsprogramma doorlopen.

Bekijk ook: