Mijn kind woont in een pleeggezin

Wanneer je kind in een pleeggezin gaat wonen zijn er een hoop dingen die veranderen. Waar moet je rekening mee houden? Op deze pagina met praktische zaken voor ouders vind je de meeste informatie op een rijtje. Staat het antwoord op je vraag er niet tussen? Dan kun je ook nog kijken op pleegzorg.nl

Voor een kind is het belangrijk dat je als ouder contact blijft houden. Bij Vigere Jeugdzorg doen we er alles aan om dit op een goede manier te laten verlopen. Hierin staat het belang van het kind voorop. 

Omdat ieder kind en iedere situatie uniek is zal het contact met jou en je kind goed afgestemd worden op jullie situatie. Hierover maak je samen met de pleegzorgbegeleider en de verwijzer duidelijke afspraken. Neem contact op met de verwijzer als je vragen hebt over de bezoekregeling met je kind. 

Als ouder heb je altijd een onderhoudsplicht voor je kind tot deze 21 jaar is. Pleegouders ontvangen een vergoeding van de overheid: de pleegzorgvergoeding. Dit is een vast bedrag per dag dat bedoeld is voor kosten die zij maken voor je kind. Denk hierbij aan kosten voor eten en drinken, kleding, verzorging, sport, zakgeld, vakantie en kleine schoolspullen.

Omdat je als ouder ook nog een verantwoordelijkheid hebt voor je kind, vallen niet alle kosten voor je kind onder de pleegzorgvergoeding. Voor een overzicht verwijzen wij je graag naar pleegzorg.nl 

Let op!
Omdat je kind niet meer thuis woont, vervalt ook je recht op kinderbijslag. Dit dien je zelf door te geven aan de Sociale Verzekeringsbank. Besteed je meer dan €433,- per kwartaal? Dan behoud je het recht op kinderbijslag, ook dit dien je zelf te regelen met de Sociale Verzekeringsbank.

Vanaf 14 jaar ben je in Nederland verplicht om jezelf te kunnen legitimeren. Maar om zorg te kunnen ontvangen of op reis te gaan naar het buitenland, heeft elk kind een identiteitskaart / paspoort nodig. Daarom is het belangrijk dat de pleegouders over een geldig legitimatiebewijs van het kind beschikken. Meer informatie hierover staat op de website van de rijksoverheid.

We begrijpen dat je wilt weten hoe het met je kind gaat. Daarom doen we ons best om je zo goed mogelijk op de hoogte te houden. Duidelijke afspraken tussen ouders, pleegouders en begeleiders zijn hiervoor de basis. Daarbij stellen we het belang van je kind altijd voorop.

Het is belangrijk en in veel gevallen (deeltijd pleegzorg uitgezonderd) ook verplicht om je kind in te schrijven bij de gemeente waar het gaat wonen. Inschrijven voor de huisarts, tandarts etc. is wenselijk. Hieronder staan deze zaken toegelicht. Mocht je meer informatie willen over praktische zaken waar je aan moet denken, dan kun je deze vinden op pleegzorg.nl

Adres pleeggezin
Zo snel mogelijk na de plaatsing dient je kind ingeschreven te worden op het woonadres van pleegouders. Dit gebeurt zodat het voor instanties duidelijk is dat je kind elders woonachtig is. In het geval van calamiteiten of zorgelijke situaties is het voor bijvoorbeeld hulpdiensten nodig te weten wie er ingeschreven staan in een woning.

Huisarts
Je kind staat waarschijnlijk nog bij diens eigen huisarts ingeschreven. In principe zeggen we dat je kind wordt ingeschreven bij de huisarts van pleegouders, zodat ze er snel kunnen zijn mocht dat nodig zijn. Is er sprake van een kort (of afgebakend) pleegzorgtraject dan is dit niet altijd nodig. Vaak is dit vanwege de afstand wel praktisch en wordt als norm aangehouden dat een huisarts maximaal een kwartier bij je kind vandaan praktijk houdt.  

Tandarts
Je kind staat waarschijnlijk nog bij diens eigen tandarts ingeschreven. Bij een korte plaatsing laten we dit normaal zo. Mocht je daar andere ideeën over hebben, bespreek dit dan met de CJG’er of jeugdbeschermer. Bij een langdurige plaatsing is het handig om je kind in te schrijven bij de tandarts van het pleeggezin.

Alle kinderen in de hele wereld hebben rechten. Jij dus ook. Omdat jij het recht hebt om je eigen rechten te kennen,
hebben wij dit boekje speciaal voor jou en alle kinderen en jongeren gemaakt.

In dit boekje vind je de tekst van het Kinderrechtenverdrag.

De officiële tekst vind je op www.unicef.nl.

Download de korte versie hier.

Bij Vigere Jeugdzorg doen we er alles aan om de samenwerking tussen jou, pleeggezin en pleegzorgbegeleider goed te laten verlopen. Het kan natuurlijk altijd voorkomen dat je niet tevreden bent over de gang van zaken. Kijk op deze pagina hoe je een klacht in kunt dienen. 

Ieder kind is uniek en ook elke samenwerking tussen ouder, pleeggezin en Vigere Jeugdzorg is uniek. We doen er bij Vigere Jeugdzorg alles aan om de samenwerking tussen ouders en pleeggezin zo goed mogelijk te laten verlopen. Uiteindelijk blijven de ouders heel erg belangrijk voor een kind. Mocht je vragen hebben over de samenwerking tussen jou, het pleeggezin en/of Vigere Jeugdzorg? Dan kun je contact opnemen met de pleegzorgbegeleider of verwijzer om dit te bespreken.

Voor informatie over de vertrouwenspersoon, kun je op deze pagina kijken.

Wettelijke aansprakelijkheidsverzekering
Met een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren ben je vrijwel voor alle schade die je per ongeluk aan een ander toebrengt verzekerd. Vigere raadt je aan om deze verzekering af te sluiten voor je kind.

Ziektekostenverzekering
Zorg ervoor dat je kind of diens pleegouders in het bezit zijn van de zorgverzekeringspas van je kind. Bij vrijwillige- en OTS-plaatsingen zijn ouders ervoor verantwoordelijk dat kinderen verzekerd zijn. Met toestemming van de gezaghebbende kan het kind bijgeschreven worden op de polis van de pleegouders.   

Meer informatie over verzekeringen vind je op pleegzorg.nl