Mijn kind woont in een gezinshuis

Wanneer je kind in een gezinshuis gaat wonen zijn er een hoop dingen die veranderen. Waar moet je rekening mee houden? Op deze pagina met praktische zaken voor ouders vind je de meeste informatie op een rijtje.

Voor een kind is het belangrijk dat je als ouder contact blijft houden. Bij Vigere Jeugdzorg doen we er alles aan om dit op een goede manier te laten verlopen. Hierin staat het belang van het kind voorop. 

Omdat ieder kind en iedere situatie uniek is zal het contact met jou en je kind goed afgestemd worden op jullie situatie. Hierover maak je samen met de gezinshuisouders en de verwijzer duidelijke afspraken. 

Vanaf 14 jaar ben je in Nederland verplicht om jezelf te kunnen legitimeren. Maar om zorg te kunnen ontvangen of op reis te gaan naar het buitenland, heeft elk kind een identiteitskaart / paspoort nodig. Daarom is het belangrijk dat de gezinshuisouders over een geldig legitimatiebewijs van het kind beschikken. Meer informatie hierover staat op de website van de rijksoverheid.

We begrijpen dat je wilt weten hoe het met je kind gaat. Daarom doen we ons best om je zo goed mogelijk op de hoogte te houden. Duidelijke afspraken tussen ouders, gezinshuisouders, gedragsdeskundigen en voogden zijn hiervoor de basis. Daarbij stellen we het belang van je kind altijd voorop.

Het is belangrijk en verplicht om je kind in te schrijven bij de gemeente waar het gaat wonen. Inschrijven voor de huisarts, tandarts etc. is wenselijk. Hieronder staan deze zaken toegelicht. 

Adres gezinshuis
Zo snel mogelijk na de plaatsing dient je kind ingeschreven te worden op het woonadres van de gezinshuisouders. Dit gebeurt zodat het voor instanties duidelijk is dat je kind elders woonachtig is. In het geval van calamiteiten of zorgelijke situaties is het voor bijvoorbeeld hulpdiensten nodig te weten wie er ingeschreven staan in een woning. Ouders met gezag moeten hiermee vaak instemmen, gemeentes gaan hier soms verschillend mee om.

Huisarts
Je kind staat misschien nog bij diens eigen huisarts ingeschreven. In principe zeggen we dat je kind wordt ingeschreven bij de huisarts van gezinshuisouders, zodat ze er snel kunnen zijn mocht dat nodig zijn. 

Tandarts
Je kind staat misschien nog bij diens eigen tandarts ingeschreven. Bij een plaatsing in een gezinshuis is het handig om je kind in te schrijven bij de tandarts van het gezinshuis.

Overige inschrijvingen
Heb je vragen over andere inschrijvingen? Bespreek dit dan met de gezinshuisouders.

Alle kinderen in de hele wereld hebben rechten. Jij dus ook. Omdat jij het recht hebt om je eigen rechten te kennen,
hebben wij dit boekje speciaal voor jou en alle kinderen en jongeren gemaakt.

In dit boekje vind je de tekst van het Kinderrechtenverdrag.

De officiële tekst vind je op www.unicef.nl.

Download de korte versie hier.

Bij Vigere Jeugdzorg doen we er alles aan om de samenwerking tussen jou, gezinshuisouders en Vigere Jeugdzorg goed te laten verlopen. Het kan natuurlijk altijd voorkomen dat je niet tevreden bent over de gang van zaken. Kijk op deze pagina hoe je een klacht in kunt dienen.

Ieder kind is uniek en ook elke samenwerking tussen ouder, gezinshuis en Vigere Jeugdzorg is uniek. We doen er bij Vigere Jeugdzorg alles aan om de samenwerking tussen ouders en gezinshuis zo goed mogelijk te laten verlopen. Uiteindelijk blijven de ouders heel erg belangrijk voor een kind. Mocht je vragen hebben over de samenwerking tussen jou, het gezinshuis en/of Vigere Jeugdzorg? Dan kun je contact opnemen met het gezinshuis om dit te bespreken.

Voor informatie over de vertrouwenspersoon, kun je op deze pagina kijken.

Wettelijke aansprakelijkheidsverzekering
Met een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren ben je vrijwel voor alle schade die je per ongeluk aan een ander toebrengt verzekerd. Je kind kan worden bijgeschreven op de aansprakelijkheidsverzekeringspolis van de gezinshuisouders. Stem dit met elkaar en anders met de CJG’er/jeugdbeschermer af.

Ziektekostenverzekering
Zorg ervoor dat je kind of diens gezinshuisouders in het bezit zijn van de zorgverzekeringspas van je kind. Bij vrijwillige- en OTS-plaatsingen zijn ouders ervoor verantwoordelijk dat kinderen verzekerd zijn. Met toestemming van de gezaghebbende kan het kind bijgeschreven worden op de polis van de gezinshuisouders.