Ik ben een ouder

Herken je dat gevoel dat je kind niet goed benaderbaar is? Dat het steeds slechter gaat op school, of dat de driftbuien van je kind steeds frequenter en heftiger voorkomen?

Bij de hulpverlening gaan wij uit van de eigen kracht van de jongere en jullie als ouders. Vigere zoekt samen met je naar een passende oplossing. We werken systemisch en oplossingsgericht. Dat wil zeggen dat we ook veel aandacht hebben voor de omgeving van het kind. We richten ons op hulpbronnen en steunfiguren, met duidelijke aandacht voor de risicofactoren, waarna we een gezamenlijke afweging maken van wat haalbaar is.

Wij bieden hulp waar zowel je kind als jullie als ouders behoefte aan hebben

Wij bieden hulp waar zowel je kind als jullie als ouders behoefte aan hebben en maken daarbij gebruik van jullie eigen kracht. We hebben verschillende soorten hulp, zoals begeleiding, training, therapie of tijdelijk in een andere omgeving wonen. Voor een verwijzing naar Vigere kun je terecht bij het Centrum voor Jeugd- en Gezin of Sociaal Wijkteam van de gemeente.

Vragen?

Voor vragen kun je contact opnemen met ons klantenbureau via telefoonnummer 085 - 13 03 988 en klantenbureau@vigere.nl.