Langdurige pleegzorg

Het doel is om continuïteit, opvoedingszekerheid en optimale ontwikkelingskansen voor het pleegkind te creëren. Het kind groeit op in een pleeggezin totdat hij/zij volwassen is. Contact met de ouders blijft, waar mogelijk, bestaan. Deze vorm van pleegzorg wordt de opvoedingsvariant genoemd.

Langdurige pleegzorg wordt ingezet als het kind voor een lange periode niet terug naar huis kan gaan.

Leeftijd 0 tot 18 jaar met een mogelijkheid van verlenging tot 21 jaar.