Kortdurende pleegzorg

Het doel is om de oorspronkelijke opvoedingssituatie te herstellen. Terwijl het kind tijdelijk in een pleeggezin woont wordt intensief samengewerkt met de ouder(s) om terugkeer naar huis mogelijk te maken. Binnen een jaar wordt er een opvoedbesluit genomen. Deze vorm van pleegzorg wordt de hulpverleningsvariant genoemd. Als terugkeer naar huis niet kan, komt het kind in aanmerking voor langdurige pleegzorg. Wanneer de situatie zo ernstig is dat een kind acuut uit huis moet, wordt een kind in een crisis, direct in een pleeggezin geplaatst.

Kortdurende pleegzorg varieert tot maximaal een jaar.