Deeltijdpleegzorg

Het doel is om de ouders te ontlasten en mogelijk kan hierdoor een uithuisplaatsing worden voorkomen. Het kind woont thuis, en verblijft enkele dagen in de week of enkele weekenden in de maand in een pleeggezin.