Klachten en vertrouwenspersoon

Ben je niet tevreden over de hulpverlening, dan kun je dit het beste als eerste met je hulpverlener zelf bespreken. Je bekijkt dan samen hoe het anders of beter kan. Kom je hier niet uit, neem dan contact op met de leidinggevende van de afdeling, die zal de situatie beoordelen. Komen jullie er ook niet uit, dan kun je een formele klacht indienen bij de klachtencommissie en/of contact opnemen met de onafhankelijke vertrouwenspersoon.

Klachtencommissie

Wanneer je een klacht hebt ingediend bij de klachtencommissie, krijg je hiervan een bevestiging. De klachtencommissie onderzoekt of bemiddeling mogelijk is en doet een voorstel. Mocht de bemiddeling geen oplossing bieden, dan ontvang je een uitnodiging voor een gesprek met de klachtencommissie. Hierna beoordeelt de klachtencommissie of de klacht gegrond of ongegrond is en brengt advies uit aan de raad van bestuur. Die besluit uiteindelijk of zij het advies van de klachtencommissie overneemt. Tegen de beslissing van de raad van bestuur kun je niet in beroep gaan.

Een klacht dien je in door een email of brief te sturen naar:

Klacht@vigere.nl

Vigere Jeugdzorg
T.a.v. Klachtencommissie Vigere
Lange Bedde 1
4834 AM Breda

Anonieme klachten kunnen niet in behandeling genomen worden.

Vertrouwenspersoon

AKJ & Zorgbelang - vertrouwenspersonen in de jeugdhulp

Alle (pleeg)kinderen, (pleeg)ouders en verzorgers die te maken hebben met de jeugdhulp, hebben recht op een onafhankelijke vertrouwenspersoon. Daarvoor kunnen zij – afhankelijk van hun woonplaats – terecht bij het AKJ of bij Zorgbelang. Ondersteuning door een vertrouwenspersoon is gratis. Het AKJ en Zorgbelang zijn zelfstandige stichtingen, de vertrouwenspersonen zijn niet in dienst van Vigere.

Wat kan de vertrouwenspersoon voor jou doen?                              
Het kan gebeuren dat je ontevreden bent over de hulp die je krijgt. Als je er niet uit komt met de hulpverlener van Vigere, neem dan contact op met de adviesdienst van het AKJ. Allereerst luisteren zij naar jouw verhaal. Soms helpt dat al. In ieder geval zal de vertrouwenspersoon je verhaal altijd serieus nemen. Zij of hij informeert je over je rechten en geeft advies. Ook kan de vertrouwenspersoon je ondersteunen bij het opstellen van een klachtbrief en bij een gesprek met Vigere.

Zo bereik je het AKJ en Zorgbelang