Inspraak

Binnen Vigere functioneren medezeggenschapsorganen;

Cliëntenraad (Jongerenraad)

Vigere richt momenteel een cliëntenraad op welke bestaat uit jongeren. Zij weten zij uit eigen ervaring hoe het is om hulp te ontvangen van Vigere. De raad wordt momenteel samengesteld en zal naar verwachting eind 2020 actief zijn.

De cliëntenraad denkt mee en geeft advies over onderwerpen die voor de jongeren belangrijk zijn. De cliëntenraad krijgt vragen vanuit Vigere voorgelegd, en zet ook zelf onderwerpen op de agenda. Die kunnen gaan over maatschappelijke ontwikkelingen, veranderingen binnen Vigere, rechten en plichten, veiligheid, cliënttevredenheid, et cetera. De cliëntenraad vergadert een keer per kwartaal.

Pleegouderraad

De PleegOuderRaad (POR) bestaat uit een groep pleegouders die alle vormen van pleegzorg vertegenwoordigen: netwerk-, bestands-, crisis-, weekend- en vakantiepleegzorg.

De POR geeft pleegouders en -kinderen een onafhankelijke stem, door proactief en kritisch hun belangen te behartigen. Zo wordt in samenwerking met Juzt optimale zorg, veiligheid en welzijn geboden. De POR volgt pleegzorgontwikkelingen op de voet en peilt wat er qua samenwerking met Juzt bij pleegouders en pleegkinderen leeft. Wat hebben pleegouders en pleegkinderen het hardst nodig? Waar lopen ze tegenaan? De POR is actief, kritisch en constructief.