Inspraak

Binnen Vigere functioneren medezeggenschapsorganen;

Cliëntenraad

Vigere heeft een cliëntenraad, waarin zoveel mogelijk de verschillende hulpvormen vertegenwoordigd zijn. In de cliëntenraad zitten volwassenen en jongeren samen. Zij weten zij uit eigen ervaring hoe het is om hulp te ontvangen van Vigere. Zij behartigen de belangen van de kinderen en hun ouders, maar ook van de volwassen cliënt die met huiselijk geweld te maken heeft.

De cliëntenraad denkt mee en geeft advies over onderwerpen die voor volwassenen, ouders en jongeren belangrijk zijn. De cliëntenraad krijgt vragen vanuit Vigere voorgelegd, en zet ook zelf onderwerpen op de agenda.
Die kunnen gaan over maatschappelijke ontwikkelingen, veranderingen binnen Vigere, rechten en plichten, veiligheid, cliënttevredenheid, et cetera.
De cliëntenraad vergadert een keer per maand.

Pleegouderraad

De PleegOuderRaad (POR) bestaat uit een groep pleegouders die alle vormen van pleegzorg vertegenwoordigen: netwerk-, bestands-, crisis-, weekend- en vakantiepleegzorg.

De POR geeft pleegouders en -kinderen een onafhankelijke stem, door proactief en kritisch hun belangen te behartigen. Zo wordt in samenwerking met Juzt optimale zorg, veiligheid en welzijn geboden. De POR volgt pleegzorgontwikkelingen op de voet en peilt wat er qua samenwerking met Juzt bij pleegouders en pleegkinderen leeft. Wat hebben pleegouders en pleegkinderen het hardst nodig? Waar lopen ze tegenaan? De POR is actief, kritisch en constructief.