Sandra Beuving benoemd tot bestuurder Vigere Jeugdzorg

Vigere Jeugdzorg is drie jaar geleden van start gegaan, en Lesia Kop heeft als bestuurder vanaf het prille begin aan het roer gestaan. Het is een jonge en groeiende organisatie waar op dit moment fundament en structuur nodig is. Lesia Kop heeft laten weten dat zij als pionier van het begin, niet meer de bestuurder is die nodig is om de organisatie verder op weg te helpen, en dat zij zich terugtrekt als bestuurder.


Peter van Driel, voorzitter van de Raad van Commissarissen (RvC), licht toe: ‘Lesia Kop heeft als pionier een mooie start gemaakt met Vigere Jeugdzorg. Vanuit haar passie en energie voor pleegzorg en gezinshuizen heeft ze in de regio’s gebouwd aan een mooi netwerk. Als ondernemer heeft ze een goede basis gelegd. Wij bedanken Lesia voor alles wat ze in de afgelopen jaren voor Vigere Jeugdzorg heeft betekend. ‘


De RvC heeft voor de komende periode Sandra Beuving aangesteld als bestuurder. ‘Sandra is ervaren als bestuurder en heeft inmiddels een start gemaakt bij Vigere Jeugdzorg. Lesia en Sandra zorgen de komende periode voor een goede overdracht. Een belangrijke opdracht voor Sandra is om de komende periode verder te bouwen aan het fundament en de structuur van Vigere Jeugdzorg. De RvC en de medezeggenschapsorganen van Vigere hebben er alle vertrouwen in dat Sandra samen met de medewerkers van Vigere staat voor goede zorg en ondersteuning van de jeugdigen en gezinnen.’ aldus Peter van Driel.