Gezinshuis worden bij Vigere Jeugdzorg

In een gezinshuis wonen gemiddeld vier tot zes uithuisgeplaatste kinderen (naast de eventuele eigen kinderen in het gezin), vaak tot en met de leeftijd van 18 jaar. De gezinshuisouders bieden professionele opvoeding en begeleiding. Daarnaast zorgen ze voor structuur, geborgenheid en dagbesteding, vierentwintig uur per dag, zeven dagen per week. Kinderen leren sociale vaardigheden, gepast gedrag, krijgen duidelijke grenzen en emotionele steun. De gezinshuisouders herstellen het vertrouwen en vormen een positief voorbeeld. Ze helpen om een fijne basis voor het kind te leggen. 

 

Naast de professionele opvoeding van de kinderen werken gezinshuisouders ook samen met veel verschillende professionals die betrokken zijn bij de kinderen zoals (gezins)voogden, jeugdprofessionals, gedragswetenschappers en therapeuten. Ook het contact met de biologische ouders en het netwerk van de kinderen nemen een belangrijke rol in.

Voorwaarden gezinshuizen

Om een gezinshuis te kunnen worden, moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen. Deze hebben we hieronder op een rijtje gezet. Deze voorwaarden zijn onderdeel van het screeningsproces van Vigere Jeugdzorg. Als u aan alle voorwaarden voldoet, kunt u zich hiervoor aanmelden. 


Ondernemingsplan
Voor uw gezinshuis moet u ook een ondernemingsplan opstellen. We verwachten dat hierin omschreven staat wie jullie zijn, waar jullie voor staan en hoe jullie het gezinshuis willen runnen. Denk hierbij aan het formuleren van een visie/missie en het opstellen van een helder financieel plan.VOG
Om een gezinshuis te worden dient u een VOG te kunnen overleggen, deze mag niet ouder zijn dan drie maanden. Meer informatie hierover vindt u op de website van Justis (via het Ministerie van Justitie en Veiligheid). Dit geldt ook voor vaste oppas, pedagogische medewerkers en bioglogische, thuiswonende kinderen vanaf 12 jaar.SKJ

Om een gezinshuis te kunnen starten, dient u ingeschreven te zijn in het Kwaliteitsregister Jeugd. Deze inschrijving regelt u via de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd. Op de website van deze stichting kunt u lezen wat de registratie inhoudt en vindt u ook meer informatie over de beroepscode. Lees dit goed door, want dit omvat bijvoorbeeld ook eventuele juridische aansprakelijkheid.

Komt u niet in aanmerking voor een SKJ-Registratie? Maar voldoe je wel aan de volgende voorwaarden:

 • MBO diploma, met uitstroom op jeugdzorg
 • Ruime ervaring in de jeugdzorg
 • Voldoet aan de andere voorwaarden genoemd op deze pagina


Dan kunt u mogelijk met een EVC-Traject de SKJ-Registratie alsnog behalen. Dit kan bijvoorbeeld via Vigor. Voor meer informatie kunt u kijken op de website van Vigor

Keurmerk gezinshuizen

Bij het aanvragen en behalen van uw keurmerk voor het gezinshuis kunt u ondersteund worden door bijvoorbeeld De Rudolph Stichting of het Landelijk Verbond Gezinshuizen. Meer informatie over het keurmerk kunt u vinden op de website van Keurmerk Gezinshuizen

BKR overzicht

Het zorgen voor kwetsbare kinderen is een heel verantwoordelijke taak. Hiervoor zijn we onze gezinshuisouders erg dankbaar! Dit gaat voor ons als Vigere Jeugdzorg ook over het kunnen bieden van een financieel solide basis, waarin verantwoorde keuzes met geld gemaakt worden. Daarom is het aanleveren van een BKR overzicht een onderdeel van de screeningsprocedure.

Uiteraard gaan we vertrouwelijk en discreet om met deze informatie. Bijzonderheden vanuit het BKR afschrift nemen we mee in het screeningsgesprek.


Talent-Assessment Jeugdzorgprofessional

Om te kunnen achterhalen waar uw sterke kanten en ontwikkelkansen liggen, is er het Talent-Assessment Jeugdzorgprofessional. Deze is ontwikkeld door Peter Vonk en zoomt in op persoonlijke competenties, welke van toepassing zijn in de jeugdzorg.

Dit assessment bespreken we tijdens de screeningsprocedure. De uitkomst van het assessment stuurt u voorafgaand aan het eerste screeningsgesprek naar Vigere Jeugdzorg. Meer informatie over het assessment vindt u op deze pagina.  

Aanmelden gezinshuis

Denkt u er over na om gezinshuis te worden of heeft u nog vragen? Dan kunt u altijd bellen met 0638210806.

Voldoet u aan alle voorwaarden en wilt u zich meteen aanmelden voor het screeningsproces? Dan kunt u een mail sturen naar brigitgommers@vigere.nl
Het screeningsproces ziet er als volgt uit:

 1. Aanleveren documenten:
  • Geldige SKJ-registratie (of plan waarin de registratie behaald wordt voor het eind van het screeningsproces)
  • Ondernemingsplan
  • Financieel plan
  • Overzicht van BKR- gegevens.
  • VOG (niet ouder dan 3 maanden).
  • Resultaten van de Vonk Test

 2. Is er een match aan beide kanten? Hiervoor plannen we een eerste verdiepend gesprek in. Daarin kijken we of we met elkaar door willen gaan of niet.
   
 3. Verdiepende screening

 4. Als beide partijen na de verdiepende screening nog steeds positief tegenover een samenwerking staan, stellen we een contract op tussen uw gezinshuis en Vigere Jeugdzorg.