Gezinshuiszorg

Opvang van jongeren waar thuis wonen (tijdelijk) niet mogelijk is.
Binnen de gezinshuizen van Vigere bieden wij een veilige plek waar het kind zich passend bij zijn leeftijd optimaal kan ontwikkelen.