Wie we zijn

Vigere is aanbieder van specialistische jeugd- en opvoedhulp bij complexe problemen en helpt gezinnen die met huiselijk geweld te maken hebben.
We werken met een brede groep betrokken, professionele hulpverleners vanuit verschillende specialisaties. Daardoor kunnen we altijd maatwerk bieden; de hulp die het best bij de situatie past.

Bij de behandeling van een kind werken we steeds nauw samen met de ouders en de omgeving. Regelmatig bespreken we het hulpverleningsplan en stemmen dit met elkaar af. Vigere werkt innovatief, kijkt voortdurend naar nieuwe werkwijze. Onze professionals bruisen van de ideeën. We werken volgens alle landelijke kwaliteitsnormen voor de jeugdhulp en evalueren continu of cliënt en verwijzer tevreden over ons zijn. Onze medewerkers volgen met regelmaat opleiding en training om up-to-date te blijven in hun vakgebied.

Vigere in cijfers

Gemiddeld rapportcijfer 2018

7,3 (ouders) en 7,5 (jongeren)

-------------

62% beoordeelt ons met een

8

of hoger

Samen sterk met:

700+
Cliënten per jaar
579
Pleeggezinnen
110
Zorgprofessionals
23
Vrijwilligers

Kernwaarden

Verbinding, vertrouwen, vakmanschap en veiligheid zien we als onze absolute kernwaarden. Die vormen onze leidraad om ervoor te zorgen dat kinderen en jongeren zich maximaal kunnen ontwikkelen in een veilige omgeving.

Hulp bij Vigere kan starten na een verwijzing van:

Vigere onderscheidt zich door kwalitatieve zorg van zeer hoog niveau te bieden. Nog meer over Vigere: