Wat we doen

Vigere biedt gezinsgerichte jeugdzorg.
Dat doen wij vanuit de visie dat opvoeden, veilig opgroeien en veilig samenleven niet altijd vanzelf gaan. Gezinnen kunnen dan steun vragen. Primair in het eigen sociale netwerk of aanvullend bij lokale voorzieningen. Soms zijn problemen zorgwekkend, complex en langdurig. Dit kan verbindingen en vertrouwen binnen gezinnen bedreigen en/of zijn de rechten van het kind ernstig in het geding. Dan kan aanvullend specialistische hulp van Vigere ingezet worden. Vigere biedt hulp bij opvoeden en opgroeien. Altijd zo licht als mogelijk en zo intensief als nodig.

De interactie tussen de cliënt en professional is het kloppend hart van Vigere. Alles daaromheen is gericht op het proces. In de hulpverlening gaan we bij Vigere uit van de eigen kracht van de cliënt en zoeken samen met hem naar een passende maatwerkoplossing. Vigere werkt systemisch en oplossingsgericht. Dat wil zeggen dat Vigere ook aandacht heeft voor de omgeving van de cliënt. We richten ons op hulpbronnen en steunfiguren, met aandacht voor de risico’s, waarna we gezamenlijk een afweging maken van wat haalbaar is.

Vigere onderscheidt zich door kwalitatieve zorg van zeer hoog niveau te bieden. Nog meer over Vigere: