Voor onze cliënten

Hieronder is meer informatie te vinden over de inspraakmogelijkheden, klachtenregeling, privacyreglement, de wachttijdenindicatie bij Vigere en meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.