Disclaimer

Vigere doet er alles aan om de informatie actueel en juist te houden. Aan de informatie op deze website kunnen echter geen rechten worden ontleend.

De personen op de foto’s hebben geen directe relatie met de tekst. Zonder schriftelijke toestemming van Vigere is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Vigere.

Deze site bevat links naar andere websites die het eigendom zijn van en/of worden beheerd door derden waarover wij geen controle hebben. Vigere is daarom op geen enkele wijze verantwoordelijk voor, en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid van (de inhoud van) deze websites, noch voor het feit of de informatie die door of via die websites ter beschikking wordt gesteld, legaal kan worden gebruikt.

De op deze site aanwezige gegevens zijn bedoeld als algemene informatie. Vigere is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die op basis van de hier aanwezige informatie worden ondernomen.

Vigere behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande aankondiging veranderingen aan te brengen op deze website.