Crisisopvang 0-18 jaar

Crisisopvang is een opvang voor jongeren op een locatie van Juzt, om tijdelijk afstand te nemen van de ontstane situatie. Tijdens het verblijf op de groep wordt gewerkt aan structuur en veiligheid in hun leven. Verder wordt er intensief gewerkt aan een zo snel mogelijke terugkeer naar huis. Als dit niet kan, wordt er naar een andere passende oplossing gezocht. Waar mogelijk wil Juzt hele jonge kinderen in een zo normaal mogelijke omgeving als een pleeggezin opvangen, om ze zoveel mogelijk rust en veiligheid te kunnen geven.

Doel en beoogd resultaat

Veiligheid, rust en stabiliteit voor het kind. Veilige en snelle terugkeer naar huis is het uitgangspunt.
Na de behandeling is het de bedoeling dat de ouders in staat zijn toekomstige problemen zelfstandig op te pakken en onveilige situaties te voorkomen.

Werkwijze

Een veilige oplossing bieden door het kind tijdelijk uit de eigen omgeving te halen. Er wordt direct gewerkt aan een structurele oplossing, met als uitgangspunt het terugkeren naar huis. Tijdens het verblijf op de groep wordt primair gewerkt aan structuur en veiligheid in hun leven en wordt er intensief gewerkt aan een zo snel mogelijke terugkeer naar huis.

Leeftijds

0 - 18 jaar

"Je veilig voelen is het belangrijkste wat er is"

Stress, trauma, bedreiging, onveiligheid en angststoornis. Bij problemen binnen uw gezin waar u met elkaar niet uit komt, kan een crisissituatie ontstaan. In een crisissituatie moet zo snel mogelijk ingegrepen worden om de veiligheid van het kind/jongere en het gezin te waarborgen. Crisishulp kan zeven dagen per week, vierentwintig uur per dag worden ingezet.