Nieuws

Vigere is volop in beweging. Nieuws, achtergronden en andere interessante ontwikkelingen vind je hier.

March 19, 2020

Zorgaanbieders zetten handtekening voor overname Juzt-onderdeel

De voorbije weken zijn er intensieve gesprekken gevoerd met verschillende zorgaanbieders over het overnemen van onderdelen van Juzt in de jeugdzorgregio West-Brabant Oost. Deze gesprekken hebben geleid tot overeenstemming over de zorgoverdracht naar de volgende zorgaanbieders:
Lees meer
March 18, 2020

Pleegzorg en corona: maatregelen op een rij

De coronacrisis raakt iedereen. Maar voor pleeggezinnen, met vaak volle agenda’s, is het extra complex.Doordat deze situatie onverwacht is ontstaan, zijn er nog veel dingen onduidelijk. Toch proberen we de informatie die nu bekend is voor jullie op een rijtje te zetten.
Lees meer