Werkwijze

Als een gezin extra hulp nodig heeft, is het fijn om snel en goed geholpen te worden. Vigere streeft er naar om alle gezinnen in de regio’s waar ze actief is zo kort en intensief als nodig te begeleiden. Wij geloven in de eigen kracht van mensen en bieden gezinnen die vastgelopen zijn de handvatten die ze nodig hebben om zelf weer verder te kunnen. We zetten alles op alles om zo snel mogelijk met de hulp te kunnen starten. Daarbij staat het gezin centraal en streven we ernaar om het kind zoveel mogelijk in zijn of haar eigen, vertrouwde omgeving de hulp te bieden die op dat moment nodig is. Hiertoe wordt ambulante jeugdzorg ingezet, al dan niet in combinatie met een ingebrachte mentor (JIM) uit het netwerk van de cliënt. Wanneer uit huis plaatsing niet meer voorkomen kan worden, zijn er verschillende andere mogelijkheden. In crisissituaties of bij mishandeling en huiselijk geweld, kunnen gezinnen direct bij de Vigere crisisopvang en Safegroup terecht. In overige situaties bespreken we samen de mogelijkheden, wordt er gezocht naar een match en overbruggen we de tussenliggende tijd op de best mogelijke manier.