Proces van aanmelden

Hulp bij Vigere kan starten na een verwijzing van:

Daarna ziet het proces er als volgt uit:

1

Aanmelden na doorverwijzing

2

Intake en behandelplan

3

Bepalen juiste hulp

4

Start traject en begeleiding

5

Afronding en nazorg

Meer weten over onze werkwijze?

Lees hier verder